Skład Komisji Fotografii Krajoznawczej

Uchwała nr 37/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 maja 2023 r.

Skład Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, wybranej przez Krajową Konferencję Fotografii Krajoznawczej PTTK w dniu 11 marca 2023 r. w Łodzi:

  1. Andrzej Kowol                  – przewodniczący,
  2. Marcin Czerwiński           – wiceprzewodniczący,
  3. Bogdan Mąder                 – wiceprzewodniczący,
  4. Izabela Rucińska               – sekretarz,
  5. Michał Całka,
  6. Aleksandra Kowol,
  7. Inga Nowakowska,
  8. Marek Pieczonka,
  9. Alicja Wrzosek.
WordPress Photo Gallery Plugin

Podział zadań:

Andrzej Kowol – przewodniczący

Marcin Czerwińskiwiceprzewodniczący – internet, strona www,

– Bogdan Mąder – wiceprzewodniczący wraz z Michałem Całką zbieranie informacji o imprezach w formie planu,

– Izabela Rucińska – sekretarz – wydawnictwo o instruktorach, inne artykuły.

Aleksandra Kowol przewodnicząca  GRW – (Andrzej Kowol, Aleksandra Kowol, Alicja Wrzosek zespół GRW) oraz Marek Caputa (jako dodatkowy, zewnętrzny instruktor do weryfikacji)

Marek Pieczonka – współpraca ze starszymi instruktorami, propozycje dorocznych wystaw fotograficznych instruktorów ,

Inga Nowakowska – korekta pism, regulaminów,