Dokumenty Komisji

Regulamin Odznaki Fotografii Krajoznawczejw formacie PDF

Regulamin Instruktora Fotografii Krajoznawczej

Regulamin Zasłużonego Instruktora Fotografii Krajoznawczej

Regulamin Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

Regulamin Głównego Referatu Weryfikacyjnego OFK